Spoznaj sám seba

Každý človek je iný a hodnotný. Bez ohľadu na jeho prácu a sociálny status. Sme DOSŤ- TU A TERAZ. V živote si môžme kúpiť mnoho vecí, ale samotný život nie. Preto ho prežime v čo najväčšej pohode so sebou samým. Pretože najdlhší vzťah, ktorý v živote máme, je práve ten so sebou.

Môj vzťah k sebe som nenašla na diskotéke, ani v univerzálnych radách. Išla som oveľa, oveľa hlbšie k sebe. A nemusela som pri tom stráviť mesiace v jaskyni, ani temných horách. No mala som pri tom svojich sprievodcov. A ja budem sprevádzať vás - ak dovolíte. S dôverou, že všetko, čo potrebujeme, už máme a že všetko, čo sme doteraz zažili, sme zažiť mali.

"Slová sú ako včely. Majú med i žihadlo. Slovo je odrazom našich myšlienok, hodnôt a vedomostí. Slovami formujeme našu osobnosť. Slovo je sila, ktorým dosiahneš úspech, ale aj ublížiš."