Kontakt

0948 937 033

Od 9:00 do 19:00 v pracovné dni

Na každú návštevu je potrebné objednať sa vopred a dodržať čas. V prípade neočakávaných udalostí vás prosím, aby ste prípadné zrušenie termínu ohlásili dostatočne vopred.

 "Jedným z kľúčov k úspešným vzťahom je otvorenosť a úprimnosť. Prvý krok k úprimnosti vedie cez volanie z neutajeného čísla."

Na SMS a utajené čísla nereagujem.