Kontakt

Zvolen, IČO: 47538406

0948 937 033

Od 9:00 do 20:00

Pracujem na objednávky. Objednávanie telefonicky s dostatočným časovým predstihom. Rezervácia je záväzná. Bez rezervácie prijímam klientov len ak mám práve voľný termín. Na každú návštevu je potrebné objednať sa vopred a dodržať čas. V prípade neočakávaných udalostí vás prosím, aby ste prípadné zrušenie termínu ohlásili aspoň tri hodiny vopred. Za neskoré zrušenie termínu je 20€ storno poplatok. 

 "Jedným z kľúčov k úspešným vzťahom je otvorenosť a úprimnosť. Prvý krok k úprimnosti vedie cez volanie z neutajeného čísla."

Na SMS a utajené čísla nereagujem.