Konzultácia

Pohodlne si sadneme, dáme si čaj/kávu/vodu, kedy spoznávam hlbšie váš zámer, hranice, radosti, či prekážky ktoré vás aktuálne ťažia. Ponúkam priestor na vyjadrenie. Mojim cieľom je cítiť vašu spokojnosť, uvoľnenie, bezpečie. Pomáha nám pri tom nádych a výdych.