Cyklickosť

31.01.2023

V podobe menštruačného cyklu.

1. Fáza dynamická (dievča):
Prebieha medzi menštruáciou a ovuláciou. Je to optimálny čas na ujasňovanie, nezávislosť, fyzickú vytrvalosť...

2. Fáza prejavu (milenka/matka):
Prichádza spolu s ovuláciou. Skvelý čas na komunikáciu, empatiu, tímovú prácu, budovanie vzťahov...

3. Fáza kreatívna (čarodejnica):
Známejšia ako PMS. Geniálny čas na tvorivé riešenie, asertivitu, riešenie problémov...

4. Fáza rozjímania (starena):
Prichádza s menštruáciou. Ideálny čas na vnútorné spracovávanie informácií, oddych, ukončovanie vzťahov...

Väčšina žien sa snaží ovládnuť svoj prirodzený cyklus a prispôsobovať ho štruktúre moderného sveta. No nerešpekt menštruačného cyklu môže vyvolať pocity zlyhania, ktoré sa často kompenzujú mimoriadnym pracovným nasadením, alebo športovými výkonmi, ale výsledky nedosiahnu najvyšší potenciál. Navyše sa začnú cítiť nenaplnené a prázdne. Dôležité je, aby svoj cyklus poznali nie len samotné ženy, ale aj muži, aby dokázali odhadnúť ako majú prispôsobiť svoje správanie voči nim.

Ďalšie podoby cyklickosti:

Noc-deň, Hlad-nasýtenie, Teplo-zima, Svetlo-tma, Život-smrť, Zdravie-choroba, Spánok-bdelosť, Ročné obdobia, Bolesť-úľava, Mladosť-staroba..